Πολιτική απορρήτου & Cookies

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Στη Com4less.gr φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα και κατάλληλα Δεδομένα, για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται. Με εξαίρεση τα Δεδομένα που συλλέγονται από τα Cookies, περιορίζονται σε όσα υποβάλλετε όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες στον δικτυακό τόπο www.com4less.gr (όνομα, επίθετο, e-mail, τηλέφωνο) και όσα συλλέγουμε στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης μαζί σας.

Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα Δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.com4less.gr και ιδίως: α) για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά που μας υποβάλετε μέσω ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας, β) για την αξιολόγηση των αιτήσεών σας για ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία μαζί σας, γ) την παροχή υπηρεσιών λογαριασμού χρήστη.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Τα Δεδομένα σας συλλέγονται: μετά από συγκατάθεση σας, για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της εταιρείας που πηγάζουν από το νόμο, για λόγους εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, για την σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Ορισμένες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies για να θυμούνται: τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την απεικόνιση, π.χ. φωτεινότητα ή μέγεθος χαρακτήρων αν έχετε ήδη απαντήσει σε αναδυόμενη έρευνα που σας ρωτούσε αν το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο ή όχι (για να μην σας ξανατεθεί η ίδια ερώτηση) αν έχετε συμφωνήσει (ή όχι) να χρησιμοποιούμε cookies σ΄ αυτόν τον ιστότοπο. Επίσης, ορισμένα βίντεο ενσωματωμένα στις σελίδες μας χρησιμοποιούν ένα cookie για να συγκεντρώνουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φθάσατε ως το συγκεκριμένο σημείο και για το ποια βίντεο επισκεφτήκατε. Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Πολιτική Απορρήτου

Η ηλεκτρονική σελίδα www.com4less.gr έχει σαν σκοπό να προσφέρει ευκολία στις αγορές των πελατών βάσει των δεδομένων που μας έχει εμπιστευτεί ο πελάτης. Τα δεδομένα αυτά είναι άκρως απόρρητα και εμπιστευτικά. Έχοντας τη συγκατάθεση του πελάτη, τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την πληρέστερη ενημέρωσή του, την καλύτερη υποστήριξη, επεξεργασία και εκτέλεση των παραγγελιών του. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ.12 ν.2472/97) όπως επίσης και το δικαίωμα αντίρρησης (βάσει άρθρων 11 έως 13 του ν.2472/1997). Ειδικότερα:

Παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας.

Για την χρήση των υπηρεσιών της www.com4less.gr και την υποβολή παραγγελιών ζητούνται από τον επισκέπτη-χρήστη τα κάτωθι στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης – Δραστηριότητα - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της ComputerWorks Μον.Ι.Κ.Ε. Η εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους επισκέπτες-χρήστες ή για άλλους οικονομικούς ενημερωτικούς σκοπούς, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το δηλώσει ρητά στην επιχείρησή μας σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η αποστολή των ανωτέρω στοιχείων στην εταιρεία μας ισοδυναμεί με συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη για την επεξεργασία τους.